Activiteit

Bemestingsadviezen en Bodemkwaliteit op Gras- en Maisland

Op dinsdag 12 januari organiseert de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) een themamiddag over bemestingsadviezen en bodemkwaliteit. De meeste bemestingsadviezen op grasland en maisland in de Adviesbasis zijn vastgesteld op basis van Goede Landbouw Praktijk en een gemiddelde bodemkwaliteit. Maar we weten dat verschillen in bodemkwaliteit behoorlijk effecten kunnen hebben.

Organisator CBGV
Datum

di 12 januari 2016 13:30 tot 16:30

Locatie Schakel in Nijkerk

Een aantal factoren van bodemkwaliteit hebben invloed hebben op de bemestingsadviezen. Denk aan factoren als: bodemstructuur, waterhuishouding, beworteling, organische stof, bodemleven, chemie. Op deze themamiddag geven we aan hoe deze factoren invloed hebben op de bemestingsadviezen, benoemen we wat wel of niet beschikbaar is aan concrete kennis en geven we aan wat morgen kan worden toegepast in de praktische bemesting. Ook vragen we u aan te geven welke factoren verdieping nodig hebben zodat u betere bemestingsplannen kunt maken.

Naast verschillende inleiders zullen in samenwerking met Cumela enkele loonwerkers hun doorvertaling naar de bodem en het bemestingsadvies in de praktijk geven. 

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze themamiddag van de CBGV, stuur een mail naar livestockresearchsecrdiervoeding@wur.nl