Nieuws

Bouwer nieuw Dairy Campus is bekend

Gepubliceerd op
29 oktober 2014

Het landelijke kennis- en innovatiecentrum voor de melkveehouderij Dairy Campus gaat zich volledig vernieuwen. Deze week werd bekend gemaakt welke bedrijven het werk rondom de nieuwbouw gaan uitvoeren, zodat er eind 2015 op de huidige locatie in Leeuwarden één centrale praktijklocatie staat, waar onderzoekers, onderwijs en bedrijfsleven samen kunnen werken aan innovatieve oplossingen voor de zuivelsector.

De melkveestallen zijn gegund aan bouwbedrijf Wim Top bv uit Kootwijkerbroek, de melkinstallatie is gegund aan Gea Farm Technologies uit Leeuwarden, de voeropname installatie met de RIC bakken aan de firma Insentec onderdeel van de Hokofarm Group B.V. te Marknesse en het automatische vulsysteem voor de voerbakken is gegund aan de firma Trioliet te Oldenzaal. In de komende weken vindt de verdere uitwerking van de overeenkomsten plaats en zullen de contracten getekend worden. 

In het afgelopen jaar is in samenwerking met de partners van Dairy Campus en de architectencombinatie Arcadis/DLV hard gewerkt aan het uitwerken van de nieuwbouwplannen. Na een Europese aanbestedingsprocedure zijn het melksysteem, de voeropname installatie (RIC bakken), het automatische vulsysteem voor de voeropname installatie en de verschillende stallen gegund. Het voorgebouw en de verbouwing van de bestaande stal zal in een later stadium aanbesteed worden evenals een innovatiestal.