Cursus EU-Beleid, voor landbouw, voedsel en groen

Cursus

Cursus EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen

Wilt u volledig op de hoogte zijn van de laatste EU-beleidsontwikkelingen voor Nederland en Vlaanderen over landbouw, voedsel en groen? Volg deze 2-daagse cursus. De cursus geeft u inzicht in de meest actuele stand van zaken en besteedt daarbij bijzondere aandacht voor de uitwerking en toepassing van het EU-beleid in Nederland en Vlaanderen.

Organisator Wageningen Academy
Duur 2 dagen
Setup Andere setup
Tijdens deze cursus krijg je in twee dagen een helder beeld voorgeschoteld van de geschiedenis, processen en actuele vraagstukken met betrekking tot EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen. De cursus wordt gegeven door deskundige sprekers afkomstig uit zowel wetenschap, overheid als bedrijfsleven en biedt voldoende ruimte voor vragen en discussie.
Ilse van Dijl, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel- Zekerheid, deelneemster 2018 editie.

EU-Beleid kader


Het EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen is volop in beweging. In 2013 hebben de Raad van Ministers van Landbouw van de EU en het Europees Parlement overeenstemming bereikt over het gemeenschappelijk landbouw- en plattelandsbeleid voor de periode 2014 – 2020. Nadien namen de Europese Commissie en de lidstaten besluiten over de uitvoeringsregelingen en de nationale toepassing van dit pakket. De regelingen voor het prijs- en inkomensbeleid zijn per 1 januari 2015 van kracht geworden, die voor het plattelandsbeleid later dat jaar. In de Europese samenleving en ook internationaal spelen allerlei ontwikkelingen die grote invloed hebben op het EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen. Wat zijn daarbij de hoofdelementen en hoe hangen deze samen? Wat zijn de overwegingen achter de beleidsmaatregelen en wat de gevolgen? Ontdek het tijdens deze cursus.

Resultaat

De cursus geeft inzicht in de meest actuele stand van zaken op al deze onderwerpen en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de uitwerking en toepassing van het EU-beleid in Nederland en Vlaanderen. De onderwerpen worden ingeleid door zeer deskundige specialisten afkomstig
van diverse overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Daarnaast kunt u in een rollenspel onder begeleiding van ervaringsdeskundigen in een interactief proces zelf oefenen met Brusselse besluitvormingsprocessen. Aan het eind van de cursus bent u (weer) volledig op de hoogte van de laatste EU-beleidsontwikkelingen over
landbouw, voedsel en groen.

Doelgroep

De cursus is gericht op afgestudeerden (universitair of hoger beroepsonderwijs) en anderen met een gelijkwaardige opleiding, die behoefte hebben aan een algemeen overzicht en inzicht in de complexe samenhang van de beleidsterreinen landbouw, voedsel en groen in de Europese Unie. Mocht u twijfelen of u tot de doelgroep behoort of over de juiste voorkennis beschikt, neem dan gerust contact met ons op.

Cursusleiding

De cursusleiding bestaat uit:

-Drs. Frits Thissen, Voormalig Raad van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging
bij de EU (PV-EU), Brussel

-Dr.ir. Liesbeth Dries, Universitair hoofddocent, Agrarische economie en plattelandsbeleid, Wageningen University & Research.