Biomassa voor food, feed, chemie en energie

Cursus

Cursus biomassa in de Bio-Economy

Wilt u een breed inzicht in de Bio-Economy en in de biomassaketen van bron tot verwerking naar chemicaliën, producten, energie en transportbrandstoffen? Biomassa is buitengewoon divers in voorkomen en samenstelling en kan op vele manieren geproduceerd worden. In deze tweedaagse cursus wordt een breed overzicht gegeven van alle toepassingen en de verbanden daartussen, zodat u inzicht krijgt in de mogelijkheden om efficiënt en economisch met schaarse grondstoffen om te gaan.

Georganiseerd door Wageningen Academy, Wageningen Food & Biobased Research
Datum

wo 1 november 2017

Locatie Wageningen

Deze cursus wordt verplaatst naar het najaar van 2017, naar verwachting zal hij in november gepland worden.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor iedereen die initiatieven ontplooit op het gebied van de Biobased Economy: producenten en verwerkers van grondstoffen en bijproducten uit de voedings-, genotmiddelen- en de agro-industrie, chemische industrie, transportbrandstoffenbranche en
elektriciteitssector. Ook beleidsmakers bij de Rijksoverheid,
gemeenten, provincies en faciliterende bedrijven en instellingen worden van harte uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen.

Resultaat van deze cursus

Na afloop van de cursus zijn de technische aspecten, beleid, regelgeving en duurzaamheid in de Biobased Economy aan bod geweest. Hiermee kunt u, als speler in de Bio-Economy uw rol als leverancier of als producent beter positioneren. U heeft kennis van de hoeveelheid biomassa die beschikbaar is, conversiemogelijkheden, bioraffinage, chemicaliƫn, kwaliteit, prijs en duurzaamheid.

Programma

Het volledige programma kunt u in de flyer vinden, welke t.z.t. beschikbaar zal komen.

Cursusleiding

De cursusleiding bestaat uit:

- Dr. ir. W. (Wolter) Elbersen, Wageningen University & Research
- Prof. Dr. Johan Sanders, Wageningen University & Research