Bedrijvendag Dairy Campus met ZLTO 'Blikopener voor de melkveehouderij'

Nieuws

Dairy Campus 'Blikopenerdag voor bedrijven'

Gepubliceerd op
22 oktober 2015

Op donderdag 15 oktober organiseerde Dairy Campus samen met ZLTO de eerste ‘Blikopenerdag’ voor bedrijven en veehouders. Het was een dag voor innovatieve ondernemers die actief zijn in de zuivelsector en zich in willen zetten voor vernieuwing en innovatie in de melkveehouderij.

Hoe kan het bedrijfsleven de melkveehouderij ondersteunen bij de huidige transitie? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de eerste Bedrijvendag in het zuiden. Hans Huijbers en Toon van Hoof, bestuurders van de ZLTO gaven bij de aftrap de context weer waarbinnen melkveehouders tegenwoordig moeten opereren. Het oude OVO-drieluik, bestaande uit Onderzoek, Voorlichting en Onderwijs is allang verdwenen en daarvoor moeten de 3V’s in de plaats komen: Vinden, Verdiepen en Versterken.

Het ‘vinden’ vormde het hart van het programma, bestaande uit speeddates met onderzoekers. Onderzoekers en bedrijven zochten tijdens korte sessies naar innovaties die enerzijds de veehouder verder kunnen helpen en anderzijds business perspectieven voor het bedrijfsleven kunnen opleveren. De dag werd met een mooie 7,5 gewaardeerd en dat motiveert om door te gaan met dergelijke ontmoetingen!

Speeddates

Een korte impressie van de speeddates met onderzoekers leest u hieronder.

Diversificatie in mestproducten

Verse mest, dan volgt de rest door Nico Verdoes Het belang van verse mest en scheiden in de stal wordt onderschreven. Vooral veel onvrede over bestaande regelgeving ten aanzien van de ammoniakemissie bij roostervloeren in de rundveehouderij.

Amazing grazing

Meer grip op vernieuwend beweiden door Paul Galama Durf te dromen over het geautomatiseerde weidebedrijf en wat daarvoor nodig is. Van data naar technieken die grasaanbod en bijvoeding automatisch regelen.

Welcome in my backyard

Koeienstal midden in de maatschappij door Sjoerd Bokma Nederlandse melkveehouders zijn samen met onderzoek en bedrijfsleven prima in staat om bedreigingen om te zetten in nieuwe kansen. Echter innovaties worden eerder veroordeeld dan omarmd. Met name overheden zijn erg terughoudend en lijken op voorhand argwanend. De uitdaging is om niet alleen het vertrouwen te herstellen met de burger, maar ook met die partijen die ruimte moeten bieden om innovaties in de praktijk uit te kunnen proberen en toe te kunnen passen.

Gouwe Ouwe

Verhoog de pensioenleeftijd van de koe door Roselinde Goselink Om de leeftijd te verhogen moeten we terug naar wat de koe daadwerkelijk nodig heeft (biologisch/fysiologisch) en daarop focussen, in plaats van te zoeken naar de grenzen van haar aanpassingsvermogen binnen de huidige praktijk. Als koeien inderdaad langer meegaan, wordt het mogelijk interessant om binnen voeding, huisvesting en management ook speciale voorzieningen te treffen voor “de oudere koe”!

Sensoren waar u iets mee kunt

Zelflerende systemen helpen u op weg door Henk Hogeveen.

Informatie uit sensoren zal automatisch bij de boer moeten komen anders zal hij het niet gaan gebruiken. Van ‘standard’ naar ‘specific operational procedures’. Meerdere databronnen bundelen voor zelflerende systemen.

Tools voor efficiëntere kringloop 

De Kringloopwijzer registreert, maar wat zijn de tools waarmee u innoveert? door Michel de Haan

De bodem bevat een schat aan informatie en dat is tot nu toe onderschat. Een verbetering van de bodembenutting zal op korte termijn de grootste winst opleveren. Dus aan hulp en hulpmiddelen voor meer gewasgroei, bij dezelfde input aan stikstof en fosfaat, lijkt de grootste behoefte bij de sector. Maar we moeten ons niet afsluiten van de ‘dier-kant’. Alle winst die we daar nog kunnen boeken, moeten we meenemen.

Dairy Campus Innovatieprogramma

Om innovaties dichterbij te brengen heeft Dairy Campus een innovatieprogramma dat maatwerk levert aan bedrijven die met een idee komen. Edwin Bleumer kan ondersteuning geven bij het aanscherpen van de vraag tot een echte innovatie en het schrijven van het goede verhaal.