Nieuws

Dairy Campus gaat uitbreiden

Gepubliceerd op
17 april 2014

Dairy Campus gaat uitbreiden. Het wordt een uniek project door de combinatie van stallen met onderwijs-, onderzoek- en ontvangstfuncties. De planning is dat de stallen medio 2015 in gebruik worden genomen.

Dairy Campus vraagt vergunning aan voor de bouw van vier melkveestallen, een melkstal en een nieuw ontvangstgebouw met kantoren, leslokalen en praktijkruimtes. De nieuwe voorzieningen worden gesitueerd als apart cluster dat wel verbonden is met het bestaande erf van Dairy Campus. Er is ruimte voor in totaal 550 koeien.

Iedere stal een eigen onderzoeksfunctie

De melkveestallen krijgen allemaal een eigen onderzoeksfunctie. Zo wordt één stal speciaal ingericht voor veevoedingsonderzoek en is de tweede stal bedoeld voor milieu- en welzijnsonderzoek. Hier worden ammoniakemissies gemeten en het welzijn van de dieren op verschillende vloeren wordt onderzocht. De derde stal is de transitiestal voor koeien in de afkalfperiode en in de nieuwe melkstal komt een 40 stands buitenmelker. De vierde stal wordt een flexibele ‘innovatiestal’. In deze stal kan de inrichting met schuivende panelen en uiteenlopende bodems afgestemd worden op de onderzoeksvraag van de opdrachtgever. De huidige stal wordt na aanpassing gebruikt voor praktijkleren en educatie.

Inspirerende werkomgeving

Het ontvangstgebouw wordt een inspirerende werkomgeving met flexwerkplekken voor studenten en docenten van Wageningen Universiteit, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin college en het Dutch Training Centre.

Het nationale innovatiecentrum

De verwachting is dat de nieuwbouw volgend jaar na de zomer klaar is. Dairy Campus is dan hét nationale, onafhankelijke innovatiecentrum voor de melkveehouderij en de zuivelketen. Het is een inspirerende plek waar ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten worden uitgedaagd om samen aan een renderende en duurzame toekomst te werken.