Nieuws

Dairy Campus in stroomversnelling

Gepubliceerd op
12 december 2012

De provincie Friesland, gemeente Leeuwarden en het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) hebben op 12 december 2012 toegezegd om de ontwikkeling van Dairy Campus in Leeuwarden financieel te stimuleren. Dairy Campus kan nu op volle kracht vooruit om samen met het bedrijfsleven en het onderwijs te werken aan innovatie en kennisontwikkeling voor de melkveehouderij.

In januari 2011 werd het startsein voor Dairy Campus gegeven en zijn de samenwerkende partners van Dairy Campus aan de slag gegaan met de ontwikkeling van onderzoeksprojecten en onderwijsactiviteiten. Dit najaar werden tevens het Dairy Training Centre en het Dutch Dairy Centre gepresenteerd, waarin Dairy Campus participeert. Door de nu toegezegde bijdrage van €15 miljoen uit het Ruimtelijk Economisch Programma (REP gelden) en €5 miljoen cofinanciering vanuit de provincie en gemeente komt de ontwikkeling van Dairy Campus in een stroomversnelling. Gedeputeerde Konst: “Dit is een opsteker voor de Friese economie. Het laat maar weer eens zien dat wij in Fryslân in staat zijn om innovatie op het hoogste niveau te realiseren!” Ook Kees de Koning, manager Dairy Campus, reageert zeer verheugd op dit besluit: “Hiermee geeft de provincie niet alleen een impuls aan de regionale economie, maar ook aan de bv. Nederland als koploper op het gebied van kennis en innovatie in de zuivelketen.”

In 2013 zullen de innovatie en educatieprogramma’s van Dairy Campus verder worden uitgerold. Tevens zal worden gestart met de nieuwbouw van onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten op de locatie van voormalig melkveeproefbedrijf Nij Bosma Zathe van Wageningen UR in Leeuwarden.

Dairy Campus is een samenwerkingsverband van Wageningen UR, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, LTO Nederland, FrieslandCampina en het Dairy Training Centre.