Triple-spray

Activiteit

Demo nieuwe bemestingstechnieken

De wetgeving voor mesttoediening wijzigt, er worden daarom nieuwe technieken ontwikkeld om aan de gewijzigde wetgeving te voldoen. Eén ontwikkeling is het toedienen van de mest met water. Daarvoor zijn een aantal machines ontwikkeld. Drie van deze machines worden gedemonstreerd op Dairy Campus Leeuwarden.

Organisator Project “Reductie ammoniakemissie mesttoediening door extra watergebruik”
Datum

do 14 augustus 2014 13:30

Locatie Dairy campus
Boksumerdyk 11
9084 AA Leeuwarden
+31 58 216 7592

Donderdag 14 augustus wordt vanuit het project “Reductie ammoniakemissie mesttoediening door extra watergebruik” een demonstatie georganiseerd met nieuwe bemestingstechnieken. Er zijn dan drie machines te zien die mest toedienen met toevoeging van water. Tevens worden resultaten getoond van de proef die momenteel op Dairy Campus Leeuwarden wordt uitgevoerd.

De drie machines die gedemonstreerd worden zijn: de DUO-spray, de Triple-spray en de op VIC-Zegveld ontwikkelde machine. Ter vergelijking wordt ook een zodenbemester getoond.

Eind juni is op Dairy Campus Leeuwarden een proef aangelegd vanuit het project “Reductie ammoniakemissie mesttoediening door extra watergebruik". Dit pMJP-project, medegefinancierd door de Provincie Fryslân, laat de ontwikkelingen zien en wil de resultaten met u als veehouders delen. Doel is om nieuwe ontwikkelingen te  testen en aan de veehouders in Nederland te laten zien.

U wordt uitgenodigd om bij deze demonstratie aanwezig te zijn om met eigen ogen het resultaat te bekijken en kennis te nemen van de resultaten van de uitgevoerde proef.