Nieuws

Doorbraak in mestvergisting

Gepubliceerd op
3 september 2015

De mestvergisters op Dairy Campus zijn sinds 1 juli 2015 eigendom van Biogas Leeuwarden BV. Het ombouwen is begonnen en begin 2016 wordt de gerenoveerde installatie in gebruik genomen. Dairy Campus levert de koeienmest en neemt digestaat af.

Al enige tijd waren er plannen om de mestvergisters op Dairy Campus een nieuwe impuls te geven. Onderzoek naar goede mestverwerking wordt namelijk steeds belangrijker voor de melkveesector. Het internationale samenwerkingsverband Biogas-Leeuwarden BV gaat dankzij een investering van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en haar partner het Nationaal Groenfonds een innovatieve mestvergister realiseren. “De afgelopen jaren hebben veel vergisters het financieel zwaar gehad. Een technologie die meer biogas haalt uit biomassastromen zoals mest en bermgras zou een forse stimulans van deze sector kunnen betekenen. De Dairy Campus heeft een duidelijke voorbeeld functie, zowel nationaal als internationaal. Dit is dan ook een uitstekende locatie om het Biogas-Leeuwarden project te realiseren”, aldus Michel Hendriks, fondsdirecteur FSFE.

Mestvergisters op Dairy Campus zijn verkocht.
Mestvergisters op Dairy Campus zijn verkocht.

Doorbraak met ‘Hogen’ technologie

Een consortium van partijen uit Friesland en Amerika (bestaande uit Universal Energy Solutions BV, Clark Technology LLT, Evergreen LLT) hebben een nieuwe technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om restafval zoals bermgras en hout te gebruiken als co­vergistingmateriaal. De zogenaamde ‘Hogen’ technologie is gericht op het afbreken van (harde) cellulose en lignine (de belangrijkste componenten in mest, grassen en hout). Deze biomassa stromen zijn veel goedkoper dan de co-producten die in de huidige vergisters worden gebruikt en leveren soms zelfs geld op.

Technologie vergelijkbaar met een koe die gras verteert

Volgens dhr. Piet van der Hoop, initiatiefnemer van Biogas-Leeuwarden, is het geplande proces met de ‘Hogen’ technologie vergelijkbaar met hoe de koe gras verteert.

  • De eerste stap in het proces is het vermalen (kauwen) van het voedsel tot korte vezels met de ‘hydropulper’.
  • Hierna gaat het in de ‘hydrolyse tank’ (een zure omgeving vergelijkbaar met een maag) om de cellulose celmembranen open te breken, in dit proces wordt tevens alle extra zuurstof verwijderd.
  • Dan gaat het in de plug-flow reactor (de darmen), in plaats van de traditionele één tank bio vergister, gaat het digestaat nu door 4 aparte zones met specifieke bacteriën die de biomassa effectief omzetten naar biogas.
  • Het residu wordt gescheiden in een schroefpers, waarbij het water terug het systeem ingaat. Omdat er relatief droge stoffen in gaan zoals gras en houtachtig materiaal is er nauwelijks afvalwater. De vaste fractie heeft weinig geur meer en kan worden gebruikt als kunstmest vervanger.