Nieuws

Effect grondbewerkingsmethoden en verschillende groenbemesterstrategieën in meerjarige maïsproef

Gepubliceerd op
20 oktober 2017

Dit jaar is binnen de PPS Ruwvoer en bodem op proefbedrijf Kooijenburg te Marwijksoord voor het zesde jaar een maïsproef uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar het effect van verschillende grondbewerkingen (spitten, niet kerende grondbewerking en strokenteelt) en verschillende groenbemesterstrategieën (nazaai en onderzaai in combinatie met vroeg vernietigen of eerst een snede oogsten).

De proef is in 2012 gestart en de verschillende behandelingen zijn steeds exact op dezelfde plek uitgevoerd. De proef loopt zo lang omdat de effecten op organische stofgehalte en bodemkwaliteit pas na meerdere jaren duidelijk worden. Met deze meerjarenproef wordt geprobeerd om meer inzicht te krijgen in de langetermijneffecten van de verschillende teeltmethoden.

Deze proef is onderdeel van een teeltsystemenonderzoek in maïs die in 2009 is gestart, waarbij de traditionele grondbewerking (ploegen of spitten) wordt vergeleken met een aantal minder intensieve grondbewerkingssystemen. Dit onderzoek begon op zavelgrond in Lelystad (Flevoland) en is in 2012 uitgebreid naar De Moer (Noord-Brabant) en Marwijksoord  (Drenthe), op zandgronden. Op deze manier is in het onderzoek een doorsnede vertegenwoordigd van gronden waarop maïs wordt geteeld. Hoofddoel van het onderzoek is om vast te stellen of bij minder intensieve grondbewerking en toepassen van verschillende groenbemester/tussengewassen de voederwaardeopbrengst op peil blijft en tegelijkertijd de bodemkwaliteit kan worden verbeterd.

Dit jaar is proef in Marwijksoord op 27 september geoogst. Tijdens de themadag op 28 november worden enkele resultaten gepresenteerd.
Dit jaar is proef in Marwijksoord op 27 september geoogst. Tijdens de themadag op 28 november worden enkele resultaten gepresenteerd.