Efficiënte koe door sensorgebruik

Project

Efficiënte koe door sensorgebruik

Binnen het project “Efficiënte melkkoe door sensorgebruik ” wordt gebruik gemaakt van de nieuwste sensortechnieken in de melkveehouderij om individuele data te verzamelen bij
melkvee, die mogelijk een rol kunnen spelen bij het schatten van de individuele voerefficiëntie zoals bijvoorbeeld, herkauwtijd, vreettijd, activiteit etc..

Met deze gegevens wordt een rekenmodel ontwikkeld waarin de relevante data worden gebruikt om de  individuele voeropname bij melkvee nauwkeurig te kunnen schatten. Dit rekenmodel helpt bij een vroege signalering van diergezondheidsproblemen en bij het verbeteren van de nutriëntefficiëntie door in te kunnen grijpen in het rantsoen en door efficiënte dieren te kunnen selecteren voor fokkerij.

Producten