Enquête Proeftuin smart farming

Nieuws

Enquête proeftuin Smart Farming

Gepubliceerd op
6 februari 2017

Hogeschool Van Hall Larenstein is in samenwerking met Aeres Hogeschool Dronten en de NOM een verkenningsonderzoek gestart naar de behoefte van een proeftuin Smart Farming voor MKB. Om meer inzicht te krijgen hebben ze een korte enquête ontwikkeld. Dit is een vervolg op een gestarte discussie in 2016 over dit onderwerp.

Om de behoefte van een proeftuin voor MKB inzichtelijk te maken, hebben de samenwerkende partijen een aantal vragen geformuleerd. Aan de hand van deze vragen proberen we te achterhalen waar de knelpunten zitten voor MKB bedrijven om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Wat hebben zij nodig of te bieden voor elkaar en voor kennis-onderwijsinstellingen en proefbedrijven? Wie kan hen daarbij helpen? Hoe is dit het beste te organiseren? Uitgangspunt is dat MKB bedrijven ook gericht zijn op versterking van het innovatieve vermogen.

afbeedling.jpg

Vul de enquête in

Graag vragen wij of u de volgende enquête zou willen invullen: https://goo.gl/forms/tuSaW38jCstM73iz1
Het invullen duurt ongeveer 5 minuten en u zou ons er enorm bij helpen.

Mochten er vragen zijn, schroom niet contact op te nemen met Kees Lokhorst of één van de projectleiders