Nieuws

Europees onderzoek weidegang bij automatisch melken

Gepubliceerd op
7 oktober 2013

Weidegang is een actueel discussiepunt bij het houden van melkkoeien. Het melken met de melkrobot wordt daarbij gezien als een oorzaak van de terugloop van het aantal bedrijven dat de koeien weidt. Veel veehouders vinden het een probleem beweiding goed te managen bij de steeds grotere melkveekoppels, die met robots worden gemolken. Het Europese project AutoGrassMilk, dat dit jaar van start is gegaan, richt zich dan ook op het verzamelen van wetenschappelijke informatie als basis voor het ontwikkelen van effectieve strategieën voor de integratie van automatisch melken en weidegang in de praktijk.

Binnen dit project onderzoekt Wageningen UR Livestock Research op Dairy Campus het gebruik van nieuwe technologieën, die toegepast kunnen worden bij het dagelijkse bedrijfsmanagement om efficiënter te werken bij de combinatie van automatisch melken met weidegang. In het afgelopen weideseizoen werd onderzoek gedaan met een kudde van 60 melkkoeien die door een robot wordt gemolken. Voor de weidegang was 24 ha grasland beschikbaar. De koeien bleven van 18:00-06:00 uur (’s nachts) in de stal. Als beweidingssysteem werd stripbeweiding toegepast. Vanaf 6:00 uur ’s morgens konden de koeien naar buiten in de eerste strip. Na verloop van tijd, omstreeks het middaguur, kregen de koeien een tweede strip met vers gras aangeboden. Deze strip was alleen bereikbaar via de stal, die de koeien pas weer verlaten konden  als ze de robot hadden bezocht voor een melkbeurt. Aan het einde van de middag om ongeveer 17:00 uur werd in de stal voer verstrekt, waardoor de koeien weer naar binnen kwamen. Vanaf 18:00 uur was de toegang vanuit de stal naar de weide geblokkeerd tot de volgende ochtend 6:00 uur.

De melkrobot registreerde van ieder bezoek gegevens over tijdstip van melken, melkgift, duur van het melken, melkkwaliteit en krachtvoeropname. Verder is een sensor systeem gebruikt waarmee de activiteit van ieder dier per kwartier werd vastgelegd. Ook hebben wekelijks grashoogtemetingen plaatsgevonden, zodat een schatting kan worden gemaakt van de aangeboden grashoeveelheden. Al deze informatie wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de wijze waarop men koeien kan motiveren om bij beweiding toch regelmatig de melkrobot in de stal te bezoeken. Hieruit worden praktische hulpmiddelen ontwikkeld, die de veehouders kunnen gebruiken voor het verbeteren van het beweidingsmanagement bij het melken met melkrobots.