GPR: GrasProductie Registratie

Melkveehouders hebben miljoenen Euro’s vastliggen in hun grond en ‘slechts’ tonnen in hun veestapel. Ik kan me dus hogelijk verbazen dat veehouders hun koeien scherp managen en veel over productiecijfers praten, ’s avonds nog even het niveau in de melktank willen zien…en vergeleken daarmee hun gras er zo’n beetje bij doen.
Ik wil me niet blijven verbazen, ik ga er iets aan doen. Samen met Stichting Weidegang ontwikkel ik een nieuw product: de GrasProductieRegistratie (GPR) als tegenhanger van de MelkProductieRegistratie (MPR).
Aan de BSK lezen veehouders af of het nog wel lekker loopt. Beslissingen over rantsoenen, selectie van dieren en stierkeuze worden genomen met de productiegegevens op tafel.

Lees hier alle tips en de blog van 23 maart 2017 van de Weideman:
GPR: GrasProductie Registratie