Nieuws

Geslaagde informatieavond voor omwonenden Dairy Campus

Gepubliceerd op
15 februari 2013

Er is de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen op Dairy Campus. Maar voor omwonenden is het leuker om persoonlijk te zien en horen wat er in hun omgeving plaatsvindt. Daarom is in overleg met de dorpsbelangen van Boksum, Jellum en Bears een informatieavond georganiseerd voor de bewoners van de dorpen.

Dat de omwonenden geïnteresseerd zijn naar de ontwikkelingen rond Dairy Campus bleek dinsdag 12 februari 2013 uit de hoge opkomst. Ruim 100 bewoners uit de omliggende dorpen bezochten de informatieavond. Manager Kees de Koning die iedereen persoonlijk ontving, hield samen met bedrijfsleider Peter Jan ten Haken een presentatie. Begonnen werd met de vertoning van de film van Dairy Campus. Vervolgens werd uitgelegd wat Dairy Campus in de toekomst voor ogen heeft en waar men nu al volop mee bezig is. Ook kreeg iedereen de mogelijkheid om de nieuwbouwplannen te zien, die naar verwachting eind dit jaar zullen starten.

Duidelijk werd dat Dairy Campus meer is dan alleen een proefboerderij wat de meesten nog dachten, maar dat het een centrum is voor iedereen die op één of andere manier met de zuivelketen en melkveehouderijen te maken heeft. Dairy Campus heeft nationaal en internationaal een grote uitstraling waarvan de buurt volop kan profiteren.

De presentatie was helder en motiverend waarop mensen zeer positief reageerden. Er waren weinig vragen en men was zeer verrast over alle ontwikkelingen die bij hun in de buurt plaatsvinden. Na de presentatie maakte iedereen graag gebruik van de mogelijkheid voor een rondleiding over het bedrijf. Ook toen bleek nogmaals de grote interesse naar alle onderzoeken en ontwikkelingen die bij Dairy Campus plaatshebben. Kees de Koning benadrukte dat hij graag de bewoners op de hoogte houdt van alle (nieuwbouw)ontwikkelingen op Dairy Campus en dat men te allen tijde welkom is om vragen te stellen.