Nieuws

Goed toegankelijke en ruime ligbox vermindert klauwaandoeningen

Gepubliceerd op
6 juni 2018

Klauwaandoeningen zijn een belangrijk welzijnsprobleem voor melkkoeien. Koeien die gemakkelijk kunnen gaan liggen, blijven waarschijnlijk minder lang achtereen staan. Lang staan, met name op harde en ruwe loopvloeren, belemmert de doorbloeding van de klauwen. Dit verhoogt de kans op niet-infectieuze klauwaandoeningen, zoals zoolbloedingen en zoolzweren.

Zo luidt een belangrijke conclusie uit het promotieonderzoek van Wijbrand Ouweltjes, onderzoeker dierenwelzijn en diergezondheid bij Wageningen Livestock Research. Als koeien onbelemmerd kunnen gaan liggen, bijvoorbeeld in de weide of een vrijloopstal, is de kans op het ontstaan van deze problemen een stuk kleiner.

Op 13 juni 2018 verdedigt Ouweltjes zijn proefschrift met de titel: ‘Effects of mechanical loads on the deformation and health status of claws in dairy cows’. Bij deze aankondiging vindt u tevens een korte samenvatting van zijn onderzoek.

Voorafgaand aan de verdediging is er een seminar ‘Locomotion in the spotlight: from fundamental insights to practical solutions’. Dit is een netwerkbijeenkomst voor wetenschappers, studenten, vertegenwoordigers van de sector, andere stakeholderorganisaties en het bedrijfsleven. Het seminar is gratis en vrij toegankelijk.