Themadag

Graslandvakdag

Thema: Melk- en ruwvoerproductie op weg naar 2020

Organisator Dairy Campus
Datum

wo 28 augustus 2013 09:30

Locatie Dairy Campus
Boksumerdyk 11
8912 CA Leeuwarden
+31 (0)317 484 000

Er vinden zowel ‘s morgens als ‘s middags demonstraties en rondleidingen plaats. Aanvang 09.30 uur en 13.30 uur.

Programma:
9.30u Ontvangst
9.45u Aanvang Speed Dates (elk max. 10 min.)
CLM: Melk produceren binnen nieuw GLB - zonder quotering
K&G Advies: Doorzaaien: Hoe krijgt u meer ruwvoer uit blijvend grasland?
Innoseeds: Gras en ruwvoerefficiëntie
Vredo: Mestverwerking met minder emissie: de toekomst?
DOW: Onkruiden in uw grasland kosten melk
Hetzelfde programma start om 13.45u

Organisatie door: Praktijknetwerk ‘Van graslandvernieuwing naar graslandverjonging’ Meer info: www.graslanddoorzaaien.nl

Wat is er verder te zien?

  • Uitleg over lopend onderzoek
  • Mestraffi nage Dairy Campus
  • Demovelden
  • Doorzaaien grasland met diverse machine’s
  • Zodebemesting: de laatste innovatie’s
  • Maisteelt in stroken; de oplossing voor Noord Friesland
  • Diverse fi rma’s waar u de nodige informatie kunt krijgen
  • Productie van algen en eendenkroos