Grasopbrengst meten vanuit de lucht

Nieuws

Grasopbrengst meten vanuit de lucht

Gepubliceerd op
11 juni 2015

Op Dairy Campus is tijdens de eerste snede gras wekelijks gevlogen met de Ebee sensefly drône. Van de graspercelen zijn beelden vastgelegd en datagegevens verzameld. Met deze gegevens is een unieke meetreeks opgebouwd.

De Ebee sensefly drône van Loonbedrijf Thijssen uit Nieuwehorne is uitgerust met een zeer geavanceerde MultiSpec 4C camera. Hiermee kunnen vier verschillende soorten vegetatie indices worden berekend en in kaart gebracht worden.

Pilot grasland scannen met drone

Dairy Campus en Thijssen zijn een pilot gestart en hebben tijdens de eerste snede 50 hectare grasland met de drône gescand. Op het filmpje is te zien hoe eenvoudig de lancering ging. In deze pilot is onderzocht of er met deze gegevens snel en efficiënt inzicht kan worden verkregen van onder andere de biomassa en de  gewasopbrengst per perceel. Tegelijk met deze pilot werden door een student grashoogte metingen gedaan en zijn de opbrengsten na maaien bepaald over de weegbrug.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Belangrijke informatie voor FarmWalk

Met deze techniek kan veel sneller en nauwkeuriger een groot oppervlakte gemeten worden. Ook de variatie binnen percelen, door bijvoorbeeld berijding, botanische samenstelling of bemesting kan zo worden vastgelegd. Door wekelijks te meten ontstaat een goede reeks waaruit ook groeisnelheid is te bepalen. Vooral bij weidegang is met een wekelijkse vlucht belangrijke informatie voor de FarmWalk en dus de graslandplanning beschikbaar. Grote voordeel is dat deze het gewas niet beschadigd en geen last heeft van de wolken.

De onderkant van de Ebee sensefly met de MultiSpec 4C camera die beelden van 30x30 cm over vier kleurenbanden vastlegt

Met de foto’s die met de Ebee Sensefly Drone worden gemaakt, kunnen de volgende vegetatie indices bepaald worden:
•    NDVI: Normalized Difference Vegetation Index; totale biomassa
•    NDRE: Normalized Difference Red Edge Index; stikstofconcentraties
•    WDVI-green: Weighted Difference Vegetation Index-green; totaal vastgelegde stikstof

•    WDVI-red: Weighted Difference Vegetation Index-red; Leaf Area Index (bladoppervlak in relatie tot grondoppervlak).

Testen bruikbaarheid en meerwaarde

De software maakt een verdeling in (kleur)klassen. Rood is akkerbouw/mais (donker, geen reflectie). Hoe blauwer de kleur, hoe meer reflectie en dus opbrengst/massa. (22 mei 2015)

Het scannen van de percelen en de verwerking van de data gaan de komende weken door. De concrete toepassing wordt getest op bruikbaarheid en meerwaarde. De verwachting is dat dit in de toekomst ook in de melkveehouderij een bredere toepassing krijgt omdat de informatie een bijdrage levert aan hogere efficiëntie en hogere opbrengsten.