Nieuws

Grote belangstelling voor weidevogelkennisdag 2020

Gepubliceerd op
13 maart 2020

Ruim 200 weidevogelliefhebbers wisten 27 februari de weg te vinden naar Joure voor de Weidevogelkennisdag 2020. Het doel van deze dag was om kennis over de weidevogel te delen. De deelnemers kregen een interessant en gevarieerd programma aangeboden, waarin verschillende onderwerpen rondom optimaal weidebeheer aan bod kwamen.

De dag bestond uit plenaire lezingen en deelsessies rondom verschillende thema's en onderzoeksresultaten. Het aanbod was zeer gevarieerd. Zo vertelde Pieter Winsemius iets over de grutto aanvalsplan en Kars Veling van de Vlinderstichting zoomde in op het aantal nog aanwezige insecten in het Friesland. Ook was er aandacht voor het project Koeien & Kruiden, waarin de focus ligt op het telen en voeren van kruidenrijk grasland. Theun Vellinga lichtte de 'weidevogelvriedelijke stal' toe.

Daarnaast vertelde een Pieter Sjoerdsma van Staatbosbeheer iets over het lopende project waarin samenweking aan natuurherstel centraal staat. Herman Steeghs deelde zijn ervaringen met het akkervogelbeheer in de praktijk. Meer weten over de kennisdag of wilt u de prestentaties ontvangen? Stuur een mail naar Eke Folkerts.