hittestress

Nieuws

Hittestress

Gepubliceerd op
30 juni 2015

In verband met de aankomende hittegolf blijven de koeien, die op Dairy Campus in de beweidingsproeven meedoen, overdag binnen en gaan ze ’s avonds als het koeler is weer naar buiten.

Hittestress is voor een koe niet prettig. Koeien houden van temperaturen tussen -5°C en 18°C. Als de temperatuur hoger wordt, probeert de koe de warmteproductie te verminderen en het warmteverlies te vergroten. De warmteproductie wordt vooral verminderd door een lagere voeropname. Bij hittestress is een lagere melkproductie door de lagere voeropname het eerst waarneembaar.

Om de lagere voeropname te compenseren en de melkproductie op peil te houden wordt het aandeel krachtvoer in het rantsoen verhoogd. Aan het voerhek wordt per koe 1 kg krachtvoer extra verstrekt. Omdat koeien ook transpireren wordt ook per koe 50 gram zout aan het rantsoen toegevoegd.