Gewashoogte inmiddels 2 meter (juni 2013)

Nieuws

Igniscum

Gepubliceerd op
20 juni 2013

Bij Dairy Campus ligt een klein proefveld dat in 2010 is ingezaaid met Igniscum. Dit is een Japans knoopkruid dat in Nederland bekend is als een hardnekkig invasief onkruid dat zich door wortelstokken snel uitbreidt.

Foto gemaakt vlak voor de oogst in maart 2013

Het is een meerjarig, winterhard gewas met een spectaculair krachtige groei. Het gewas groeit momenteel tot 10 cm per dag en kan tot drie meter hoog worden. Het heeft bamboeachtige stengels die in de top bladrijke vertakkingen vormen. In de winter blijven de kale roodbruine stengels over, die in het vroege voorjaar met een hakselaar geoogst worden.

Biomassaproductie

De opbrengst van Igniscum kan gebruikt worden voor biomassaproductie. Vanaf het derde groeijaar worden opbrengsten gemeld van 20 ton drogestof. Na de winter is het gewas droog genoeg (>80% ds) voor pelletisering en directe verbranding in daarvoor geƫigende verwarmingsketels.

Ervaring

Igniscum is een interessant biomassa gewas maar door het hardnekkige onkruidachtige karakter roept het de vraag op of de plant geen schadelijke  effecten heeft op de omgeving. Dit weerhoudt akkerbouwers er van om er op grote schaal mee te gaan werken. Dairy Campus doet op dit moment ervaring op met de teelt van dit gewas.