De 'Farmwalk'

Nieuws

Innovatiedag ‘VakWeiden’ groot succes!

Gepubliceerd op
13 april 2013

Op 11 april ontving Dairy Campus, als laatste in de serie van drie, ruim honderd veehouders en studenten op de innovatie dag ‘VakWeiden’. De andere twee Vakweiden dagen waren bij het Veenweiden Innovatie Centrum Zegveld en Knowledge Transfer Centre De Marke. Dat het weiden van melkvee ‘hot’ is bleek uit de grote belangstelling voor de drie dagen.

Doelstelling voor deze dagen was om melkveehouders en adviseurs te inspireren en enthousiasmeren om vakinhoudelijk aan de slag te gaan met weidegang. De boodschap was: Weiden is geen kunst maar, maar vraagt vakmanschap. Ga in 2013 focussen op gras en doe (wekelijks) de FarmWalk, dan word je niet verrast en houd je grip.

Onder leiding van dagvoorzitter Frank Lenssinck en Bert Philipsen en in samenwerking met Agrifirm werd de dag begonnen met een filmpje met de ‘Weiderede’.  Elke week produceert de Weideman een weidetip. Daarop kun je je abonneren zonder enige verplichting. Stuur een mail naar weideman@stichtingweidegang.nl.

Daarna hield Bert Philipsen een presentatie met de boodschap ‘Weiden… pak het planmatig op’. Start op tijd met weiden, vaak starten we te laat en zelden te vroeg.

Vervolgens hield Jelle Zijlstra van Wageningen UR Livestock Research een presentatie over de voor- en nadelen van weidegang. Hij vroeg de bezoekers wie het vee in de wei liet grazen en wie opstaller was. Zoals te verwachten was, waren er maar enkele opstallers die hun vinger opstaken of durfden op te steken.

Tonnie Vissers van CRV hield vervolgens een presentatie over de Graslandstierenkaart en hoe je de ideale weidekoe fokt.

Vervolgens hield medeorganisator Agrifirm een uitleg over het Weidekompas. Beweiden is een keuze die je als melkveehouder zelf maakt. Het Weidekompas biedt drie keuzes waarin antwoord wordt gegeven op de vragen rond weidegang.

De ochtend werd afgesloten met een presentatie van Paul Galama over het project Amazing Grazing, een project dat in opdracht van de Duurzame Zuivelketen de opstaltrend wil doorbreken en wil onderzoeken hoe het beweiden in de toekomst rendabel gemaakt kan worden.

Na de lunch werd de ‘FarmWalk’ geïntroduceerd. In zes groepen, onder begeleiding van adviseurs van Agrifirm en Dairy Campus, gingen de bezoekers het weiland in. Er werd bij de volgende punten stilgestaan:

  • Grashoogte meten
  • Nieuwe ontwikkelingen kwaliteit van gras en het meten van storende lagen in de grond met behulp van de penetrometer
  • Nieuwe beweidingsconcepten
  • Weidewasser
  • Wortelgroei, pendelaars (wormen) en kwaliteit van de bodem
  • Weidemelkstal

Omrop Fryslân maakte de onderstaande reportage over de Weidewasser.


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan