Nieuws

Innovatiefonds zoekt ook in 2020 weer nieuwe projecten

Gepubliceerd op
17 februari 2020

Aan de slag met innovatie binnen de melkveehouderij. Dan is het innovatieprogramma van Dairy Campus voor uw bedrijf wellicht interessant. Als bedrijf of ondernemer kunt u beroep doen op dit fonds voor een financiële ondersteuning voor het uitvoeren van innovatieve trajecten rondom de thema’s ketenverwaarding, duurzame veehouderij, innovatieve houderij en smart farming.

Vier keer per jaar kunnen nieuwe projecten bij het innovatiefonds worden ingediend door private bedrijven. De eerste ronde van dit jaar sluit op 1 april 2020. Dit programma wordt mede gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Deze ingediende innovatieve onderzoeksprojecten moeten raakvlakken hebben met actuele ontwikkelingen in de melkveehouderij en uitgevoerd worden op DairyCampus, het innovatiebedrijf voor de melkveehouderij. Hierbij maakt het melkveeproefbedrijf gebruik van een breed netwerk. In 2019 zijn er vire projectvoorstellen ingediend en momenteel draaien circa veertien verschillende  innovatieprojecten op Dairy Campus.

Ruimte voor nieuwe projecten

Voor het komende jaar is er nog ruimte voor nieuwe innovatieprojecten. Innovatievoorstellen rondom circulaire economie, diervoeding, smart farming, mest en mineralen, beweiding en veehouderijsystemen zijn interessante onderwerpen die passen binnen de kaders van het innovatiefonds. Daarnaast zijn innovatievragen rondom thema's als natuurinclusieve landbouw en/ of zuivelketens van harte welkom.

Indienen van projectvoorstellen

Partijen die gebruik willen maken van het fonds kunnen nu een aanvraag indienen voor 1 april of er één voorbereiden voor de volgende ronde op 1 juli 2020. Alle informatie rondom het innovatieprogramma is te vinden op de website onder innovatiefonds. Hier vindt u onder meer antwoorden op de meest gestelde vragen, een aanvraagformulier, een samenwerkingsovereenkomst en een overzicht van uitgevoerde projecten binnen het innovatiefonds in de afgelopen jaren.