Nieuws

Kees Lokhorst nieuwe melkveesector bij Hogeschool VHL

Gepubliceerd op
4 juli 2014

Hogeschool VHL (Van Hall Larenstein) heeft Kees Lokhorst benoemd als lector Herd Management en Smart Dairy Farming. Met deze aanstelling wil Hogeschool VHL, samen met de partners van Dairy Campus, actief bijdragen aan de ontwikkeling van een professionele, rendabele en duurzame melkveehouderij die midden in de maatschappij staat.

Dr. ir. Kees Lokhorst studeerde Landbouwtechniek aan Wageningen UR. Sinds 1986 heeft Lokhorst verschillende functies en rollen vervuld binnen het landbouwkundig onderzoek van Wageningen UR Livestock Research. Daar is hij momenteel werkzaam als senior onderzoeker. Lokhorst heeft een uitgebreid (inter)nationaal netwerk en is medegrondlegger van het project Smart Dairy Farming.

Beslissingsondersteunende systemen

Als lector Herd Management en Smart Dairy Farming richt Lokhorst zich op het verbeteren en ondersteunen van het dagelijks management van de melkveehouder. Anders gezegd: op het juiste moment, het juiste tijdstip en de juiste plaats aandacht geven aan een koe of kudde, zodat zij efficiënt en duurzaam kunnen produceren en gezond blijven.

Rode draad in dit proces is de inzet van ICT. Met behulp van sensoren en beslissingsondersteunende systemen wil Lokhorst veehouders helpen om transparante en goed afgewogen beslissingen te nemen, zodat zij betere rendementen behalen. Zowel financieel als op het gebied van duurzaamheid, diergezondheidszorg en dierenwelzijn. Dit is ook de filosofie van Smart Farming.

Food & Dairy

De aanstelling van Lokhorst past in de ambitie van Hogeschool VHL om haar positie als vooraanstaande kennispartner te versterken. Vanuit zijn vakgebied zal Lokhorst een bijdrage leveren aan het opzetten en uitvoeren van een samenhangend praktijkonderzoeksprogramma, actualiseren en uitbreiden van relevante onderwijsprogramma’s en verder professionaliseren van het praktijkonderzoek bij Hogeschool VHL.

In de onderzoeksgroep Food & Dairy van de hogeschool werken acht lectoren samen aan de gehele keten rondom de melkveehouderij. De lectoren Herd Management en Smart Dairy Farming, Duurzame Melkveehouderij en Rendabele Melkveehouderij richten zich specifiek op de primaire sector.