Nieuws

Koeien & Kansen zoekt nieuwe enthousiaste deelnemers

Gepubliceerd op
11 december 2017

Het project Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers die oplossingsgericht aan de slag willen gaan met actuele onderwerpen binnen de melkveesector. Hierbij ligt de focus op vraagstukken rondom de Kaderrichtlijn Water, bedrijfsspecifieke verkenning van het mestbeleid, integrale duurzaamheid met broeikasgassen, mineralenoverschotten en biodiversiteit. Wij zijn op zoek naar enthousiaste melkveehouders die de komende jaren deze uitdaging met ons durven aan te gaan. Vooral veehouders in de waterschapsgebieden ‘Vallei en Veluwe’, ‘Rijn en IJssel’ en ‘Aa en Maas’ roepen wij op om te reageren.

Koeien & Kansen richt zich op schoon water, het vervangen van kunstmest, het toepassen van opbrengstafhankelijke gebruiksnormen en besteedt aandacht aan broeikasgassen. Het draait dus om aspecten die van belang zijn bij het tot stand komen van het toekomstig mest- en milieubeleid. Het project wil de melkveesector en het beleid helpen in de zoektocht naar een effectief beleid, waarin zowel aandacht is voor aanvaardbare milieubelasting, als aanvaarbare kosten voor het melkveebedrijf. Door hier nu gezamenlijk als sector aan te werken worden we in de toekomst niet verrast door een onwerkbaar beleid.

Wij vragen 

Het project vraagt gemotiveerde veehouders die oplossingsgericht aan de slag willen met de bovengenoemde thema's. Veehouders die niet alleen tijd willen nemen voor onderzoek, registratie en discussie, maar ook graag communiceren met andere melkveehouders en contact hebben met zowel de sector als de overheid. Hierbij is een open, nieuwsgierige houding gewenst om op een goede manier te kunnen deelnemen in het project. Daarnaast is openheid van alle technische resultaten binnen de bedrijfsvoering vereist. Bedrijven moeten toekomstgericht willen werken. Excellent scoren op de KringloopWijzer of een specifieke grondsoort is niet vereist. Onze voorkeur gaat op dit moment sterk uit naar bedrijven die liggen in de waterschapsgebieden Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Aa en Maas. 

Wij bieden

Het project biedt een inspirerende ondernemersomgeving met een (inter)nationaal netwerk van veehouders, onderzoekers, adviseurs, beleids- en sectorvertegenwoordigers. Opereren in dit netwerk helpt om een concurrerend, toekomstgericht bedrijf te ontwikkelen. Het project biedt hiertoe onder andere gerichte bedrijfsbegeleiding. U ontvangt een  maatwerk aanpak op uw bedrijf voor bovengenoemde milieu thema's. 

Uw reactie

Wij nodigen u als melkveehouder uit om in een beknopte beschrijving aan te geven, waarom u geschikt bent om deel te nemen aan dit boeiende project. Bovendien vragen we een overzicht van relevante bedrijfsgegevens. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan quotum, oppervlakte, aantal koeien, grondsoort, bouwplan, rantsoen, regio.
De reactie moet voor 8 januari via de mail gestuurd worden naar info@koeienenkansen.nl 

Daarna gaan wij bedrijven selecteren en dan ontvangt u een reactie van ons.