Nieuws

Mais en Gras-demo uitgevoerd bij Dairy Campus

Gepubliceerd op
6 mei 2013

Het belang van een hogere en kwalitatief betere ruwvoer-opbrengst wordt steeds groter.
Negen bedrijven uit de landbouwsector hebben elkaar opgezocht om te kijken wat zij hierin kunnen betekenen.

Meer voederwaarde per hectare

Dit heeft ertoe geleid dat deze negen bedrijven door het opzetten van een demo-platform bij Dairy Campus de aandacht gaan vestigen op de volgende zaken:

  • Rassen demo in mais en gras
  • Rijen-bemesting demo in mais
  • Fungicide demo in mais
  • Bladmeststoffen demo in mais

Bij Dairy Campus is een perceel klaar gemaakt waar donderdag 2 mei 2013 twaalf maisrassen en zes grasmengsels voor deze proef werden ingezaaid. Vanaf de opkomst wordt regelmatig door een aantal personen van het demo-platform een beoordeling en rapportage uitgevoerd t.a.v. de gewasontwikkeling. Op 10 en 11 september worden demo-dagen georganiseerd met een rondgang langs het demo-veld.

Rassendemo mais
De vraag die men zich stelt bij de mais-demo stelt is: In welke mate zijn ras-invloeden van belang t.a.v. bemesting & gevoeligheid bladvlekkenziekte?

Rassendemo gras
De vraagstelling bij de rassendemo voor gras  is: Welke (specifieke) eigenschappen van de mengsels dragen bij aan de stelling ‘méér voederwaarde per hectare’? En welke bijdrage bodemverbeteraars kunnen leveren aan de opbrengst en voederwaarde in gras.

Rijen-bemesting demo in mais
In alle 12 rassen worden objecten mét en zonder vloeibare startbemesting gezaaid. Dit om te onderzoeken of startbemesting invloed heeft op de kg-opbrengst en voederwaarde en of het invloed heeft op de gevoeligheid van bladvlekkenziekte.

Fungicide demo in mais
In samenwerking met BASF zullen een drietal objecten al dan niet in combinatie met bladmeststoffen van Holland Fyto/Agrovital behandeld worden met Retengo Plus.

Bladmeststoffen demo in mais
Daarnaast worden er nog vijf objecten met verschillende bladmeststoffen behandeld om te kijken wat de invloed is op de opbrengst en voedingswaarde en of de inzet van de combinatie met Retengo Plus gewasveilig is.

Donderdag 2 mei zaaien
Op donderdag 2 mei 2013 werd het demo-veld ingezaaid. Tijdens het zaaien waren een aantal personen van de deelnemende bedrijven aanwezig om ter plekke het perceel in te meten. De rassen-aanduiding en object-aanduiding werden eveneens ter plekke en tijdens het zaaien middels steek-etiketten aangegeven.