Bijeenkomst

Masterclass monovergisting in Friesland

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Hogeschool Van Hall Larenstein, provincie Fryslân en LTO Projecten organiseren een masterclass monovergisting. De aftrap hiervan vindt plaats op 26 februari op Dairy Campus in Leeuwarden. Deze masterclass is bedoeld voor melkveehouders die overwegen te investeren in monomestvergisting en bestaat uit vijf bijeenkomsten.

Organisator Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Hogeschool Van Hall Larenstein, provincie Fryslân en LTO Projecten
Datum

wo 26 februari 2020 13:00 tot 15:30

Locatie Dairy Campus
Boksumerdyk 11
8912 CA Leeuwarden
+31 (0)317 484 000

De eerste sessie is kosteloos te bezoeken. De overige sessies kunnen los van elkaar gevolgd worden en kosten 50 euro per sessie. Deelname aan de afsluitende excursie kost 100 euro.

Thema's rondom mestvergisting

In de tweede bijeenkomst staat de werking van de vergister centraal. In de derde sessie gaat in op de het economische rendement van een monovergister, de vergunningenprocedure en de emissie. Tijdens de vierde sessie ligt de focus op de kwaliteit van het digestaat en de rol ervan bij de bemesting van met name grasland. De laatste bijeenkomst is een excursie naar proefbedrijf De Marke en staat in het teken van kunstmestvrij boeren en het benutten van organische stof.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.