Minister Schouten bezoekt_dairy Campus

Nieuws

Minister Schouten bezoekt Dairy Campus

Gepubliceerd op
23 november 2017

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bracht maandag 20 november een bezoek aan Dairy Campus om zich te laten informeren over de laatste innovaties in de melkveehouderij.

De nieuwe landbouwminister werd welkom geheten door Martin Scholten, algemeen directeur van de Animal Siences Group van Wageningen University & Research, die zijn waardering uitsprak dat de minister al zo snel na haar aanstelling een bezoek bracht aan Dairy Campus: "Vele ministers van landbouw uit buitenland bezochten Dairy Campus reeds, maar u bent de eerste Néderlandse minister van landbouw die hier komt. We waarderen het zeer dat u al op zo’n korte termijn ons een bezoek brengt zodat u weet wat hier allemaal te doen is en u de weg weet als u gasten hiermee naar toe neemt."

In een korte presentatie maakte de minister kennis met het unieke concept van Dairy Campus waarin verschillende partijen samenwerken aan baanbrekende innovaties in de melkveehouderij. De samenwerkingspartners LTO, Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden en hogeschool Van Hall Larenstein die ook aanwezig waren, benadrukten het belang van Dairy Campus als het kenniscentrum voor de regio en de zuivelsector.

In een interview gaf de minister aan dat het Landbouwbeleid oog moet hebben voor boer en natuur. "Het is een belangrijke opgave om boer en natuur met elkaar te verenigingen. Heel vaak worden ze tegenover elkaar gezet maar ze kunnen niet zonder elkaar. We moet zorgen voor een Landbouwbeleid dat ook de boer de mogelijkheid geeft om een boterham te verdienen, om te zorgen dat de boer in de keten echt weer een positie krijgt en dat ze niet alleen voor de laagste kosten hoeven te produceren. Tegelijkertijd willen we ook onze natuur beschermen en zorgen dat de regio weer op de kaart komt."

Tijdens de rondleiding door de verschillende stallen toonde de minister veel interesse in de diverse onderzoeken die op Dairy Campus plaatsvinden en die voor kennis zorgen waarmee de zuivelsector haar voordeel kan doen.

Meer informatie