Nieuws

Minister-president bezoekt Dairy Campus Leeuwarden

Gepubliceerd op
21 augustus 2018

Minister-president Mark Rutte bezocht maandag 20 augustus het innovatiecentrum voor de melkveehouderij Dairy Campus. Hij sprak onder andere met onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) over innovaties rondom diervoeding, mestscheiding en mestverwaarding die een bijdrage leveren aan kringlooplandbouw.

Bijdrage aan de circulaire economie

Bestuursvoorzitter van WUR Louise O. Fresco benadrukte dat de landbouw op een keerpunt staat waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de melkveehouderij. 'We werken vanuit Wageningen aan klimaatslim landgebruik en een circulaire economie. Fijn dat de rol van de melkveehouderij met de komst van de minister-president naar Friesland de aandacht van het kabinet heeft. We kunnen hier zien hoe innovaties tot stand komen door de samenwerking van boeren, ngo’s en Wageningse onderzoekers.'

Ook directeur van de Animal Sciences Group, Martin Scholten, ging in op de transitie van de Nederlandse landbouw in een circulaire ‘biobased’ samenleving. En over de vernieuwingsimpulsen die daarvoor nodig zijn in de melkveehouderij.

Martin Scholten, Louise O. Fresco en Mark Rutte
Martin Scholten, Louise O. Fresco en Mark Rutte

Methaanuitstoot verminderen door voer

In een ronde over de campus gaf manager van Dairy Campus Kees de Koning uitleg over het innovatiecentrum. Over de onderzoeken die er plaatsvinden en de samenwerkingsverbanden.

In de skybox van de voedingsstal gaf onderzoeker Sanne van Gastelen een toelichting op diervoeding. Zij ging in op het onderzoek naar manieren om de methaanemissie fors te verminderen, bijvoorbeeld door het verhogen van het aandeel mais ten koste van het aandeel gras in het voer. 'Bij dit onderzoek wordt de methaanemissie bij koeien op een innovatieve manier gemeten, namelijk met het GreenFeed systeem. Dit systeem, een soort krachtvoerstation, biedt de mogelijkheid methaanemissie van individuele koeien onder praktijk relevante omstandigheden te meten', vertelde Sanne.

Vanuit de skybox bij de voedingsstal gaf Sanne van Gastelen uitleg over voerstrategieën
Vanuit de skybox bij de voedingsstal gaf Sanne van Gastelen uitleg over voerstrategieën

Mest als waardevolle grondstof

Onderzoeker Nico Verdoes volgde met een uitleg in de milieustal. Daar vertelde hij over innovaties op het gebied van mestscheiding en mestverwaarding. Hij benadrukte dat mest een waardevolle grondstof is, die onmisbaar is in de kringlooplandbouw.

Klaas Sietse Spoelstra, initiatiefnemer van burgerinitiatief ‘Kening fan ‘e Greide’ sloot af met zijn visie op biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw.

Opvallend was de informele sfeer van het bezoek. De minister-president toonde interesse in de diverse onderwerpen en stelde veel vragen. Onderzoeker Sanne van Gastelen: 'Mark Rutte reageerde spontaan en nieuwsgierig, met een plezierig gesprek over koeien tot gevolg.'  

Klaas Sietse Spoelstra, initiatiefnemer van burgerinitiatief ‘Kening fan ‘e Greide’ sloot af met zijn visie
Klaas Sietse Spoelstra, initiatiefnemer van burgerinitiatief ‘Kening fan ‘e Greide’ sloot af met zijn visie

Innovatiecentrum voor de melkveehouderij

‘Het bezoek van minister-president Rutte was een mooie gelegenheid om te laten zien dat wij hét nationale innovatiecentrum zijn voor de melkveehouderij. En dat Dairy Campus de ketens van onderzoek, innovatie en onderwijs verenigt’, aldus Kees de Koning. ‘Het is belangrijk om te laten zien dat wij de melkvee- en zuivelketen voeden met innovatie en kennis over duurzame en renderende oplossingen. Zo kan de sector zijn positie in een sterk veranderende wereld behouden en uitbreiden’.