Cursus

Natuurinclusieve akkerbouw /melkveehouderij

In samenwerking met Stichting Proefbedrijven Noordelijke Akkerbouw (SPNA) organiseert Living Lab Fryslân in het najaar van 2019 een cursus rondom natuurinclusieve landbouw. In vijf avonden maakt u kennis met de mogelijkheden van natuurinclusieve samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij.

Organisator Living Lab Fryslân en SPNA Kollumerwaard
Datum

do 14 november 2019 19:30 tot 22:30

Duur 5 avonden; 14 november, 12 december, 16 januari, 6 februari en 5 maart.
Locatie Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ, Munnekezijl

In de cursus komen de volgende ondewerpen aan bod:

  • Bodemkwaliteit, organische stof en bodemleven;
  • Bouwplan en gezondheid van bodem en gewas (aaltjes, luizen); Milieukundige aspecten: uitspoeling mineralen (m.n. nitraat), gebruik bestrijdingsmiddelen;
  • Gewaskeuze en onderlinge verkoop en uitwisseling van producten (granen, vlinderbloemigen als erwten of bonen, mest, anders); Mogelijkheden voor regionale samenwerking (grondstoffen voor regionaal mengvoer);
  • Meer mogelijkheden voor stroken- en rijpadenteelt;
  • Versterken van biodiversiteit via randenbeheer, bouwplan keuze, ruimtelijke planning; Economische voor- en nadelen van verschillende vormen van samenwerking;
  • Samenwerking met betrekking tot regelgeving / GLB en ook de mogelijkheden van de markt (commercie) voor bepaalde teelten of samenwerkingen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van Living Lab Fryslân.