Nieuws

Nieuwe meetunits voor ammoniakemissie op Dairy Campus

Gepubliceerd op
25 september 2012

Op Dairy Campus is een geheel nieuwe ontwikkeling gaande. Afgelopen weken zijn daar vier afdelingen gebouwd waarin elk 16 melkkoeien gehouden kunnen worden. Het bijzondere van deze afdelingen is dat ze elk onafhankelijk van elkaar mechanisch geventileerd kunnen worden en dat ze elk hun eigen mestopslag hebben. Boven en onder de vloer zijn ze dus volledig van elkaar gescheiden. Deze opzet maakt de afdelingen geschikt voor vergelijkend emissieonderzoek in melkveestallen. Zo kunnen technieken die ammoniak reduceren snel en effectief onderzocht worden.

Deze ontwikkeling speelt in op de toenemende vraag vanuit de markt naar een snelle (en daardoor goedkope) manier om reductieperspectief van een nieuwe vloer vast te stellen. Maar ook het effect van andere maatregelen zoals aanpassingen aan voer, mest of management kunnen getest worden. De meet- en innovatieunits vullen daarmee het gat tussen de puntmeting met een meetbox op de stalvloer en metingen op volledig stalniveau. Wanneer twee units gekoppeld worden kunnen ze ook dienen om metingen te verrichten voor het vaststellen van een emissiefactor volgens het VERA-protocol (www.veracert.eu). Het VERA-protocol mag sinds kort ook voor Nederlandse emissiefactoren worden gebruikt.

Wanneer u verdere informatie over het gebruik van deze units wilt hebben kunt u contact opnemen met Sjoerd Bokma of Kees de Koning.