Nieuws

Onderwijsdag in beeld

Gepubliceerd op
24 augustus 2017

Op 24 mei 2017 vond de eerste gezamenlijke onderwijsdag van Van Hall Larenstein en Nordwin college plaats. Meer dan 200 studenten kwamen deze dag naar Dairy Campus voor diverse workshops.

Ook twee veehouders en enkele ondernemers gaven vrijwillig hun
medewerking aan deze dag en vertelden over o.a. gras, ruwvoer en beweiding.

Bekijk hier een impressie van deze onderwijsdag.