Opening nieuwbouw Dairy Campus wordt driedaags evenement

Nieuws

Opening nieuwbouw Dairy Campus wordt driedaags evenement

Gepubliceerd op
16 december 2015

Van 26-28 mei 2016 is het open huis op de nieuwbouw van Dairy Campus in Leeuwarden. Tijdens het driedaagse evenement zijn alle spelers in de melk- en zuivelketen van harte welkom om de stallen in te gaan, kennissessies te bezoeken en relaties uit het zuivelnetwerk te ontmoeten.

Het programma voor de opening is verdeeld over drie dagen en heeft als thema ‘Dairy is the future’. De eerste twee dagen worden netwerkdagen met kennissessies door onderzoekers en docenten voor ondernemers en melkveehouders. Op zaterdag is deze unieke ontmoetingsplek ook open voor het algemene publiek en wordt extra werk gemaakt van de belevingsactiviteiten.

Onderzoekers direct betrokken bij nieuwbouw

De onderzoekers van Wageningen UR en Dairy Campus partners geven tijdens de opening uitleg over de proeven en onderzoeken die, in samenwerking met bedrijven, plaatsvinden op Dairy Campus. Ze zijn tijdens de bouw direct betrokken bij de inrichting van de stallen waar straks diverse onderzoeken plaatsvinden. Hendrik Jan van Dooren, onderzoeker met expertise milieutechniek en stalinrichting, geeft aan dat het nu steeds meer gaat leven. ‘De 130 meter lange milieustal biedt straks mooie faciliteiten voor emissieonderzoek. Er komen twee vrijloop- en vier ligboxafdelingen, met de mogelijkheid om zowel natuurlijk als mechanisch te ventileren, allemaal voor onderzoek naar ammoniakemissie’.

Geen gewone boerderij

Meer dan veertig bedrijven zijn sinds de start bij de nieuwbouw betrokken. Dit laat zien hoe partijen met elkaar samenwerken aan de totstandkoming van hét innovatie- en kenniscentrum voor de melkveehouderij. Diverse bedrijven geven aan dat het een bijzonder project is, geen standaardwerk.
De verwachting is dat na voltooiing van de nieuwbouw jaarlijks zo’n 10.000 belangstellenden uit binnen- en buitenland Dairy Campus komen bezoeken. Dairy Campus is geen gewone boerderij, maar een inspirerende plek voor iedereen die werkzaam is in de zuivelsector of die gebruik wil maken van de kennis en faciliteiten op Dairy Campus voor onderzoek en innovatie.

De komende maanden houden we u op de hoogte van de verdere invulling van de opening.