Nieuws

Praktijkgericht onderzoek naar infectiedruk en kalveropfok

Gepubliceerd op
24 februari 2020

In februari 2020 is een grootschalig onderzoek naar infectiedruk en kalveropfok op 100 Nederlandse melkveebedrijven gestart. Vijf melkveebedrijven, waaronder Dairy Campus, worden gedurende twaalf maanden intensief gevolgd door studenten en docent-onderzoekers. In dit praktijkgerichte onderzoek bundelen de vier agrarische hogescholen en de zes partners hun krachten.

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de infectiedruk rondom het kalf en de ontwikkelingen van de kalveren tijdens de eerste 14 dagen. Daarnaast willen ze een praktische tool ontwikkelen en valideren die veehouders en adviseurs kunnen helpen bij het monitoren van de kalveropfok. In het onderzoek is ook aandacht voor de infectiedruk bij het kalf en zal worden gekeken hoe we deze in de praktijk zo laag mogelijk kunnen houden. Studenten en docent-onderzoekers zullen 100 praktijkbedrijven bezoeken en het afkalven en de kalveropfok in beeld brengen. Deze inzichten zullen naar verwachting een bijdrage leveren aan het verder optimaliseren van de kalveropfok op het Nederlandse melkveebedrijf.

Kalf intensiever volgen

Op Dairy Campus en vier andere melkveebedrijven zal er een intensievere monitoring plaats vinden. Met de inzet van sensoren, extra monsters, metingen en scoren van groeiontwikkeling zal extra informatie worden verzameld. Deze gegevens geven inzicht in de ontwikkeling van de infectiedruk rondom het jonge kalf en de groei en de gezondheid van het kalf gedurende het eerste levensjaar. De ontwikkelde hulpmiddelen/ tools zullen ook op deze bedrijven ingezet worden om te onderzoeken in hoeverre ze praktijkrijp zijn en betrouwbaar zijn.

Kennisoverdracht

De verzamelde informatie uit dit praktijkonderzoek zal tijdens themadagen, in het onderwijs en in de vorm van publicaties gedeeld worden.

Projectorganisatie

Dit praktijkonderzoek is een samenwerking tussen de vier agrarische hogescholen, Aeres Hogeschool Dronten, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein en InHolland Delft. Het project wordt gefinancierd door regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en diverse projectpartners zoals ForFarmers, Iconize, Royal GD, MS Schippers, ULP, LTO Nederland en Dairy Campus.