Project

Praktijkmeting methaanemissie melkvee

Sinds oktober 2017 is in de voedingsstal van Dairy Campus een nieuwe meeteenheid 'Greenfeed' aangesloten waarmee het mogelijk wordt om onder praktijkomstandigheden de methaanemissie van melkvee te meten. Het innovatieproject Greenfeed PoP (Proof of Principle) werkt aan het operationeel maken van de nieuwe techniek die toekomstige haalbaarheidsstudies aan duurzame voerstrategieën mogelijk maakt.

Ook de melkveehouderij draagt bij aan de emissies van broeikasgassen. De carbon footprint van een kg rauwe melk wordt voor ca. 40% bepaald door methaanemissie uit de koe. De methaanemissie van het dier kan worden verminderd door aanpassingen in het voederrantsoen. Echter, tot nu toe ontbreekt het aan goede technieken om de methaanemissie van het dier onder praktijkomstandigheden te meten. Dit belemmert de ontwikkeling en implementatie van nieuwe duurzame (klimaat-vriendelijke) voerstrategieën.

Greenfeed
Greenfeed

Bijdrage Klimaat Neutrale Groei

Het innovatieproject Greenfeed PoP (Proof of Principle) zal dit veranderen. De ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van voerstrategieën wordt op deze wijze gefaciliteerd. Het geeft diverse partijen toegang tot haalbaarheidsstudies van voerstrategieën om de enterisch methaan emissie, en daarmee de carbon footprint van melk, te verlagen. Tevens krijgt de melkveehouder zicht op het handelingsperspectief.

Nieuwe meeteenheid voor methaanemissie

Om het onderzoek mogelijk te maken heeft Dairy Campus een nieuwe meeteenheid voor methaanemissie aangeschaft. Het betreft de Greenfeed van de firma C-lock uit Amerika. De Greenfeed lijkt op een krachtvoerbox. Via geavanceerde technieken wordt bij ieder bezoek de methaanemissie gemeten. In combinatie met het RIC-voeropnameregistratiesysteem in de voedingsstal van Dairy Campus kunnen de metingen per bezoek verwerkt worden tot een methaanemissie in gram per dier per dag.

Experimenten met diverse groepen

Door een experiment uit te voeren waarbij groepen dieren een duidelijk verschillende methaanemissie hebben kan de techniek worden geoptimaliseerd en kan worden aangetoond dat er een wetenschappelijk goede, betrouwbare methaanemissie wordt gemeten. Het verschil in methaanemissie tussen de groepen wordt gerealiseerd door toediening van een additief met bewezen werking.

Nieuws  

Producten

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan