Nieuws

Proeftuin Dairy Campus opent groots met demodag precisielandbouw en biodiversiteit

Gepubliceerd op
6 april 2022

Woensdag 1 juni 2022 wordt een open dag georganiseerd op Dairy Campus in Leeuwarden. Deze dag staat in het teken van precisielandbouw en biodiversiteit. Deelnemers kunnen tijdens deze open dag een informatieve kennisbeurs en verschillende velddemo’s bezoeken.

In 2020 zijn op Dairy Campus in Leeuwarden de eerste stappen gezet om, via de inzet van precisielandbouw, stapsgewijs op 25% van de totale bedrijfsoppervlakte ruimte te maken voor biodiversiteit mét gelijk blijvend inkomen en voerproductie. De eerste contouren en effecten zijn inmiddels zichtbaar.

Deze dag is een initiatief binnen het project ‘PPS Met precisie naar meer biodiversiteit’, van Wageningen University & Research. Meerdere onderzoekers van de verschillende deelprojecten zijn aanwezig op verschillende kennispunten, verspreid over het terrein.

Tour langs de velden

Op het kennisplein zijn diverse relevante ketenpartijen en partners van het project vertegenwoordigd die actief zijn op het gebied van precisielandbouw, high tech en smart farming. Ook de projectleiders van de verschillende deelprojecten krijgen een prominente plek. Zij informeren bezoekers over hun expertise, eerste ervaringen en projectresultaten.

Centraal staat de praktijksituatie waarmee een melkveehouder te maken heeft. Hoe kunnen melkveehouders de productie verhogen, bodem verbeteren, kwaliteit van het grasland en diergezondheid bevorderden, waarbij tegelijkertijd de biodiversiteit een impuls krijgt?

Naast het kennisplein wordt een tour georganiseerd langs verschillende velddemo’s op de percelen van Dairy Campus. Deelnemers krijgen onder andere informatie over het gebruik van vaste rijpaden, het verhogen van het waterpeil, koeien tussen kruidenrijkgrasland, smalle weegbree en leren hoe ze met behulp van data grip krijgen op hun perceel. Loonwerker Westra vult de demodag aan met een tentoonstelling van speciaal voor dit project aangeschafte machines.

Kijk hier voor het volledige programma.

Interesse?

Aanmelden kan tot en met 29 mei

Meld je hier direct aan voor deelname

Met precisie naar meer biodiversiteit

Het doel van de PPS ‘Met precisie naar meer biodiversiteit’ is het ontwikkelen van kennis en tools, waarmee ondernemers biodiversiteit en precisiegraslandbeheer kunnen integreren in een modern melkveebedrijf met behoud van rendement. Met behulp van precisielandbouw is het mogelijk de productie en/of efficiëntie toe te laten nemen door betere (timing van) gewasverzorging en oogst. Ook draagt het bij aan minder middelengebruik.

Het project bestaat uit verschillende werkpakketten. In het eerste werkpakket zitten drie experimenten: productief kruidenrijk grasland, vaste rijpaden met peilverhoging en plaatsspecifieke bemesting. Het tweede werkpakket betreft een praktijknetwerk van loonwerkers en melkveehouders. Het derde werkpakket betreft de proeftuin ‘Biodiversiteit Dairy Campus’.

Deze PPS is een samenwerking tussen: LTO Noord, Wageningen University & Research, Dairy Campus, Visscher Holland, Broekens Mechanisatie, Hogeschool Van Hall Larenstein en Aeres Hogeschool.