Reünie Dier- en Veehouderij Hogeschool VHL

Activiteit

Reünie Dier- en Veehouderij Hogeschool VHL Leeuwarden

Dinsdag 8 december 2015 vindt er een reünie plaats van de opleiding Dier- en Veehouderij. Op Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden staat de dag in het teken van het treffen van oude bekenden en (nieuwe) docenten. Daarnaast belooft het ook een leuke en interessante dag te worden.

Organisator Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum

di 8 december 2015 09:00 tot 13:15

Locatie Agora 1, Leeuwarden

Er zijn verschillende interessante gasten en sprekers uitgenodigd. Het programma ziet er alsvolgt uit:

Voorzitter:     Wiepk Voskamp, lector Duurzame Veehouderij

09.00 - 09.30 uur:    Inloop met koffie

09.30 - 09.45 uur:    Ontwikkelingen op VHL, door Gelein Biewenga

09.45 - 10.30 uur:    Cow Talks, door Kees Lokhorst, lector Herd Management en Smart Dairy Farming

10.30 - 11.00 uur:    Pauze

11.00 - 12.15 uur:    Het goud onder grasland, door Goaitske Iepema

12.15 - 12.30 uur:    Uitkomsten enquête en vervolg (alumnibijeenkomsten/scholing), door Jan Bakker/Cor Kwakernaak

12.30 - 13.15 uur:    Lunch

Tijdens de lunch kun je het werk van de huidige generatie studenten bekijken.

Aanmelden

Meld je voor 1 december aan via infotc@wur.nl o.v.v. ‘reünie Dier- en Veehouderij’.

Enquête

Vooraf aan de reünie wordt een alumnionderzoek gedaan. Vul hier de enquête in. En maak kans op een prijs. Op 8 december worden de prijswinnaars en de uitkomst van het alumni-onderzoek bekend gemaakt.