Nieuws

Ruwvoerplatform stelt tien verbeterpunten op

Gepubliceerd op
18 maart 2014

Het Ruwvoerplatform heeft het afgelopen jaar een agenda opgesteld met punten ter verbetering van de teelt van ruwvoer. Op veel bedrijven kan door het toepassen van eenvoudige maatregelen een hogere gras- en maïsopbrengst gerealiseerd worden. Een top tien van verbeterpunten.

Op elk bedrijf zijn weer andere maatregelen nodig in de ruwvoerteelt. Maar een aantal maatregelen zijn eenvoudig uit te voeren en zijn op veel bedrijven effectief:

  1. Bekalk de bodem en zorg voor een goede pH.
  2. Analyseer drijfmest. Zo weet u hoeveel meststoffen de drijfmest per ton bevat.
  3. Pas wisselteelt toe en verbeter de organische stof balans.
  4. Pas aanvullende Kalibemesting toe bij hoge maïsopbrengsten.
  5. Pas bemesting toe op perceelsniveau. Richt u zich hierbij vooral op het opheffen van factoren die beperkend zijn voor de groei.
  6. Kies een passend ras zowel voor maïs als voor gras.
  7. Zorg voor een zo sterk mogelijke ontwikkeling van een groenbemester na de teelt van maïs. De groenbemester, houdt nutriënten vast, zorgt voor een meer structuur, een betere  ontwatering en organische stof balans.
  8. Weet welke onkruiden op uw percelen staan, zodat u gewasbeschermingsmiddelen effectiever kunt inzetten.
  9. Bewerk uw bouwvoor goed. Ploeg niet te diep, de toplaag bevat de meeste nutriënten. Een hobbelige bouwvoor zorgt voor ongelijkmatige opkomst en slechte benutting van meststoffen.
  10. Haksel niet te vroeg. Laat uw maïs goed afrijpen voor de optimale voederwaarde.

Het komende jaar zal het Ruwvoerplatform zijn aandacht richten op deze top tien van verbeterpunten met als doel het teelt van ruwvoer van eigen bodem te optimaliseren.