Nieuws

Slootbeheer in de BedrijfsWaterWijzer

Gepubliceerd op
16 oktober 2017

Bedrijven die hun slootmaaisel volledig afvoeren van hun percelen, scoren goed op de module Slootbeheer binnen de BedrijfsWaterWijzer. Deze wijzer is mede ontwikkeld door Koeien & Kansen-deelnemers. Deze ondernemers laten zien hoe ze op hun bedrijf zo min mogelijk mineralen laten terugstromen naar de sloot. Voor het behoud van de biodiversiteit in de sloot is het juist beter om een deel van de oevervegetatie intact te laten. En voor het meten van de waterkwaliteit gebruiken ze de doe-het-zelftest KRW.

Goed slootbeheer is in belang van zowel de waterbeheerder als de veehouder. Hiervoor is binnen het BedrijfsWaterWijzer de module Slootbeheer ontwikkeld. Deze module bevat een beoordeling van de waterkwaliteit via doe-het-zelf-test KRW (Kaderrichtlijn Water) en de keuze van de methode van onderhoud van de sloot. Hieronder vind je een aantal aandachtspunten om het terugspoelen van nutri├źnten naar de sloot zoveel mogelijk te voorkomen:

  • Voer maaisel af van het perceel. Lukt dat niet leg het maaisel zover mogelijk van de sloot af.
  • Laat het maaisel zo kort mogelijk op het land liggen. Laat het wel minimaal een dag liggen, zodat de beestjes terug kruipen naar het water.
  • Bagger vanuit het midden van de sloot en verspuit het over het perceel
  • Schoon de sloot het liefst in het 3e kwartaal.

Ervaringen van K&K-deelnemers

Uit de bedrijfswaterwijzerplannen van de Koeien en Kansen deelnemers blijkt dat er grofweg twee strategie├źn zijn om met het slootmaaisel en met bagger om te gaan. In de drogere delen van Nederland wordt het maaisel veelal afgevoerd, verzameld en eventueel gecomposteerd of ingekuild met Bokashi. Dit materiaal wordt dan later als extra organische stof aan het bouwland toegediend. In laag Nederland wordt bagger en maaisel veelal direct verspreid op het naastgelegen weiland.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Voorbeelden van 'ideaal' slootkantbeheer

Het onderhoud van sloten is wenselijk om de afvoercapaciteit intact te houden, terwijl voor de biodiversiteit juist terughoudend slootonderhoud gewenst is. Met het verwijderen van waterplanten en oevervegetatie verwijder je ook de biotoop van een reeks organismen. Daarom is ideaal slootbeheer een compromis tussen beide doelen. Sommige sloten zijn overgedimensioneerd. Er is meer afvoercapaciteit dan nodig. Daar is dus ruimte om langs de oevers meer vegetatie  toe te laten voor meer biodiversiteit. Sommige waterschappen, zoals bijvoorbeeld Hollands Noorderkwartier, hebben op een kaart gezet voor welke sloten dit geldt. Via hun website kan hier meer informatie over worden gevonden.
In andere gebieden wordt het slootonderhoud aangepast door de sloot in delen te schonen, bijvoorbeeld het ene jaar aan de ene kant en het andere jaar aan de andere kant. Of zoals de Keersop, een beek met een bijzondere ecologische doelstelling in zuid Noord-Brabant, die alleen het midden wordt gemaaid met een speciaal ontworpen machine die de oevervegetatie intact laat als schuilplaats. In het veenweidegebied gebeurt iets dergelijks door vanuit het midden van de sloot te baggeren en ecologisch te schonen waarbij de oevervegetatie wordt ontzien. Het materiaal wordt vervolgens 1-2 meter uit de kant gelegd en deze strook wordt bovendien niet bemest.