Nieuws

Staatssecretaris enthousiast over Dairy Campus

Gepubliceerd op
12 februari 2013

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken bracht op 11 februari een werkbezoek aan Dairy Campus in Leeuwarden.

Tijdens het bezoek lichtte Burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone het initiatief Groen Gas NL toe, waar Dairy Campus met haar mestvergistingsinstallaties een bijdrage aan levert. Tevens werd samen met vertegenwoordigers van NZO, LTO, NMV en Wageningen UR een rondetafeldiscussie gevoerd waarin onder andere de uitdagingen op het gebied van het mestbeleid en schaalvergroting aan de orde kwamen. Een rondleiding over Dairy Campus stond uiteraard ook op het programma, zodat de Staatssecretaris met eigen ogen de innovaties in de melkveehouderij van dichtbij kon bekijken.

Dijksma: "Dit is een prima plek voor initiatieven voor het verduurzamen van de zuivelsector. Dairy Campus is een ontmoetingsplek waar onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven samen de uitdagingen oppakkenā€¯. Ook Kees de Koning, manager van Dairy Campus keek tevreden terug op het bezoek: "Het is prettig om te merken dat de staatssecretaris zo betrokken is bij de ontwikkelingen in de sector. Zij wil met ons het gesprek aangaan om te zoeken naar werkbare oplossingen en innovaties. Dairy Campus laat wederom zien de juiste ontmoetingsplek te zijn waar deze discussies met open vizier gevoerd kunnen worden."