Nieuws

Studenten presenteren onderzoeken

Gepubliceerd op
11 juli 2013

Naast de lopende toegepaste onderzoeken waren afgelopen tijd ook groepjes studenten van Van Hall Larenstein actief op de Dairy Campus. Ze namen deel aan een lopend onderzoek of deden een zelfstandig onderzoek. De studenten werden begeleid door onderzoekers van Livestock Research en medewerkers van Dairy Campus.

De onderwerpen van de onderzoeken hadden betrekking op onder andere koegedrag, ritmisch managen en een beweidingsproef. De resultaten van deze onderzoeken werden op donderdagmiddag 27 juni 2013 op Van Hall Larenstein gepresenteerd. Zeven groepjes studenten kregen een half uur de tijd om uit te leggen wat de aanleiding was voor het onderzoek, het doel en de onderzoeksvragen van het onderzoek, de gekozen methodiek, het resultaat en de conclusie. Dit leverde voor zowel de studenten als voor de docenten en begeleiders een inspirerende middag op.

Eén van de onderzoeken, die bij Dairy Campus uitgevoerd is, was ‘Ritmisch managen van melkkoeien’. Lizzy en Douwe deden een onderzoek naar het gedrag van een groep koeien bij beperkte toegang tot het ruwvoer en wat dat betekent voor de melkproductie. De koeien kregen van 8.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 21.30 uur de kans om te eten. De rest van de dag was het voerhek dicht. Dit komt overeen met de 2 graasperioden in de ochtend en de avond uit de literatuurstudie.

Resultaat: naar aanleiding van dit onderzoek kan gezegd worden dat het beperkt ruwvoer aanbieden geen invloed heeft op de melkproductie, robotbezoeken, aantal melkbeurten, aantal ophaal koeien en de ruwvoeropname. De pensscore gaat wel omhoog en het koe gedrag, met name de rangorde, verandert ook.

Het onderzoek was goed onderbouwd en had een verrassende uitkomst. Het werd door Van Hall met het rapportcijfer 9 beoordeeld. Ook de andere onderzoeken scoorden een voldoende. Binnenkort zullen we ook hier een kort verslag van op de website plaatsen.

Benieuwd naar het onderzoek ‘Ritmisch managen van melkkoeien’? Neem dan contact op met Frank Lenssinck, begeleider van Livestock Research.