Symposium

Symposium Droogstand

Vrijdag 6 februari 2015 organiseert Wageningen Universiteit voor Nederlandse melkveehouders en hun adviseurs een symposium waar de droogstand van melkvee centraal staat. In dit symposium komen verschillende vragen ten aanzien van management van de droogstand aan bod.

Organisator Wageningen UR
Datum

vr 6 februari 2015

Locatie Zodiac, gebouwnummer 122
De Elst 1
122
6708 WD Wageningen
0317-483953

De droogstand van melkvee is een actueel thema in de Nederlandse melkveehouderij. Enerzijds doordat de droogstand een sterke relatie heeft met gezondheid van de koe, melkproductie en melkkwaliteit in de volgende lactatie. Anderzijds staat management van de droogstand in de belangstelling door nieuwe wetgeving ten aanzien van het gebruik van antibiotica in de veehouderij, waaronder ook de droogzetters.

Tijdens dit symposium zal op verschillende vragen een antwoord worden gezocht. Het doel van het symposium is melkveehouders bij te praten over recente resultaten en inzichten van verschillende studies die in Nederland uitgevoerd zijn, of op dit moment uitgevoerd worden, ten aanzien van droogstandsmanagement van melkvee. 

Meer informatie en aanmelden

Opgave is mogelijk via het aanmeldingsformulier op de site van de leerstoelgroepen Dierwetenschappen en Adaptatiefysiologie. Het programma is bekend en ziet er alsvolgt uit:

Programma
09:30 Ontvangst
10:00 Opening door Bas Kemp
10:15 Lengte van de droogstand; effeten op de gezondheid van koe en kalf door Ariette van Knegsel
11:00 Reslutaten praktijknetwerk "Droogstandsverkorting'' door Wilma Steeneveld
11:30 Ervaringen van een veehouder Arnold van Dee uit het netwerk "Droogstandverkorting''
12:00 Lunch
13:00 Beweging tijdens droogstand door Frank Lensinck
13:30 Voeding voorafgaand aan en tijdens de doorstand door Ant Koopmans
14:00 Antibiotica rijde de droogstand door Theo Lam
14:30 Droogstand op Maat: Nieuw onderzoek t.a.v. droogstandmanagement melkvee door Ariette Knegse
15:00 Napraten met hapje en drankje