Nieuws

Twee koeien bereiken productiegrens van 100.000 kg melk

Gepubliceerd op
19 maart 2014

Oud worden en veel melk produceren, dit is het streven van veel Nederlandse melkveehouders. Twee koeien van innovatiecentrum Dairy Campus brengen dat in de praktijk door de magische grens van 100.000 kilogram melk te passeren.

Beide koeien zijn acht jaar oud terwijl de gemiddelde Nederlandse koe ongeveer zes jaar oud wordt en tijdens haar leven gemiddeld ongeveer 30.000 kg melk geeft. Bij Dairy Campus wordt onderzoek gedaan naar het verlengen van de levensduur van melkvee. Dairy Campus doet er veel aan om de dieren gezond oud te laten worden. In de laatste vijf jaar is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de zorg rond het afkalven. Die zorg is waarschijnlijk één van de redenen dat er nu twee koeien de productiemijlpaal van 100.000 kg melk realiseren.

Meer aandacht rond afkalven

Voor en na het afkalven verblijven de koeien ongeveer zes weken in een zeer comfortabele potstal. In de periode rond het afkalven is het risico op gezondheidsproblemen voor melkkoeien het grootst. In die periode wordt zeer intensieve zorg besteedt aan de koeien, compleet met een individueel logboek per koe en een zorgprotocol voor moeder en kind. Maar er worden meer maatregelen genomen om koeien oud te laten worden. Iedere maand wordt het complete rantsoen en de conditie van de koeien beoordeeld om te achterhalen of de koeien gezond en productief zijn.

Oude koeien zeer flexibel inzetbaar

Oud worden op Dairy Campus is moeilijker dan op een normaal melkveebedrijf omdat de koeien vaak van groep wisselen. De koeien worden bijvoorbeeld ingezet in proeven om verschillende soorten en hoeveelheden voer te testen of om verschillende typen waterbedden, box afscheidingen of vloeren te testen. Gemiddeld komen ze 8 tot 10 keer per jaar in een andere groep. Koeien die op Dairy Campus oud worden, zijn dus zeer flexibel inzetbaar en zijn hele waardevolle “medewerkers” voor de onderzoeksorganisatie.

Volgens de bedrijfsleider verkeren de koeien nog in goede gezondheid en men verwacht dat ze zeker nog enkele jaren zullen meedraaien. Eén koe geniet reeds een VIP-arrangement voor senioren en mag om die reden een flink deel van het jaar doorbrengen in de potstal. De andere draait nog gewoon haar rondjes mee in allerhande onderzoeken.