Nieuws

Tweede Kamerlid PvdA Lutz Jacobi op werkbezoek

Gepubliceerd op
26 februari 2013

Mooi plekje hier’ was het eerste wat Lutz Jacobi zei toen ze vrijdag 22 februari 2013 bij Dairy Campus binnenstapte. Samen met een aantal PvdA-leden van de gemeente en provinciale staten bracht het Friese Tweede Kamerlid een werkbezoek aan Dairy Campus.

Ze toonde veel belangstelling voor de innovaties, onderzoeken en de wijze van samenwerken met het bedrijfsleven. Lees verder.

Na de vertoning van de Dairy Campus film reageerde Lutz Jacobi enthousiast: ‘Als boerendochter gaat mijn hart hier sneller van kloppen’. Daarna was er veel belangstelling voor de presentatie van manager Kees de Koning. Er werden veel vragen gesteld met name over de samenwerking met het MKB. Dit naar aanleiding van kritische vragen in de Kamer over het Topsectorenbeleid. Er zou te weinig aandacht zijn voor de MKB bedrijven, terwijl innovatie vaak juist ontstaat bij de ‘Willy Wortels’ van deze wereld.

Verder gaf mevrouw Jacobi aan dat schaalvergroting zoals met de megastallen met duizenden koeien in haar optiek een doodlopend pad is en dat Nederland meer niche gericht zou moeten zijn. Kees de Koning antwoordde hierop dat Dairy Campus een toegevoegde waarde wil creëren door zich vooral te richten op duurzame zuivelproductie en het verlengen van de levensduur van de koe. Dairy Campus wil een bijdrage leveren aan het kringloopgericht ondernemen in de zuivelsector.

Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding waarbij mevrouw Jacobi iedereen liet ruiken aan het product wat ontstaat na indikken en warmtebehandeling van mest.