Nieuws

Van de lector Health & Food

Gepubliceerd op
3 oktober 2012

De krant stond er bol van, en ook bij de opening van het academisch jaar werd er door Aalt Dijkhuizen (van de Landbouw universiteit volgens het NTS-journaal) het één en ander over gezegd. “Biologisch” is niet per definitie gezonder, en zeker niet altijd duurzaam, en duurzaam hoeft nog niet gezond te zijn, terwijl grootschaligheid juist weer wél duurzaam is maar over de gezondheid van het proces of product weinig zegt.

Een interessante discussie die uiteraard ook de Dairy Campus aangaat. Voor de bewustwording is het geweldig als er vanuit betrokkenheid met mens en natuur levenskeuzes worden gemaakt. Daar vinden we een prima drijfveer waarop studenten zijn aan te spreken en te prikkelen. Van daaruit de discussie vanuit verschillende kanten belichten maakt ze wereldwijzer, en zo krijgen we in de toekomst professionals met een breder oog voor de werkelijkheid. Bij Life Sciences & Technology in Leeuwarden wordt al een tijdje over duurzaamheidsaspecten in de bedrijfsvoering nagedacht. Door met inzet van moleculaire detectiemethoden tot minder spoelwaterverbruik in de melkrobot te komen bijvoorbeeld. Uiteraard is er nog veel meer mogelijk. Zo kunnen we moderne oplossingen aandragen voor zowel grootschalige als kleinschalige bedrijven. En voor beide is in het duurzame landschap veel te zeggen.

Feike van der Leij
Lector Health & Food

Lectoraat Food, Health & Safety
Hogeschool Van Hall Larenstein