Nieuws

Verkennende proeven naar urineergedrag van koeien

Gepubliceerd op
18 september 2015

Gescheiden opvangen van mest en urine heeft vele potentiële voordelen. Denk hierbij aan het voorkomen van ammoniakuitstoot, terugdringen van methaanvorming, betere bewerkings- en benuttingsmogelijkheden van de mest en mogelijk ook een betere stalhygiëne. Bij varkens wordt aan een varkenstoilet gewerkt. Is dat voor koeien een utopie?

Studenten van hogeschool VHL voeren op dit moment op Dairy Campus verkennende proeven uit om koeien op commando te laten urineren. Dit gebeurt in het kader van het project “Scheiding van urine en mest: fysiologie, gedragsherkenning en techniek” dat door het Melkveefonds wordt gefinancierd. De studenten onderzoeken hoe koeien reageren op verschillende stimuli.

Daarnaast proberen ze in beeld te krijgen of er gedragsmatige voorspellers zijn van het mesten en urineren. Als hier kansrijke opties uit naar voren komen, biedt dat aanknopingspunten om gericht met huisvesting of techniek op in te spelen.