Nieuws

Voorsprong creëer je samen

Gepubliceerd op
17 april 2014

Met elkaar de innovatiekracht van de zuivelsector vergroten is de insteek van het Innovatieprogramma Dairy Campus en Livestock Research van Wageningen UR. Willen we écht een verschil maken voor de zuivelsector in Nederland, dan is co-creatie de sleutel voor succes.

Op 13 maart jl. was de kick-off van het Innovatieprogramma Dairy Campus. Meer dan zestig genodigden uit het bedrijfsleven bezochten deze inspirerende middag. Het centrale thema was co-creatie: het samen met de klant ontwikkelen van nieuwe toepassingen van kennis.

Na een opwarmer door Paul Iske, hoogleraar Open Innovaties aan de Universiteit van Maastricht, over randvoorwaarden voor gezamenlijk kennis creëren, zetten twaalf onderzoekers sprankelende pitches neer met diverse thema’s zoals ‘Melk indikken, waarom water vervoeren?’ In de daarop volgende levendige speeddates werden de kansen voor samen innoveren op deze thema’s verkend.

Product, proces en systeem

Een innovatieproject is gericht op vernieuwing van een product, proces, of systeem. Het moet leiden tot duurzame economische toegevoegde waarde en kennis benutten voor het oplossen van maatschappelijke knelpunten. Dat vraagt om initiatiefnemers met visie, lef, doorzettingsvermogen en vooral ook: een drive tot samenwerking! En dat wil Dairy Campus met het Innovatieprogramma financieel ondersteunen.

Innovatie op Dairy Campus

De reacties van de bezoekers op de innovatiemiddag waren zeer positief en velen hebben gevraagd om een vervolgafspraak om kansen verder te verkennen. Hiermee is een mooie start gemaakt met het samen met klanten innoveren op Dairy Campus.

Inspiratie voor innovatieprogramma

Dairy Campus nodigt bedrijven van harte uit om deel te nemen aan het Innovatiefonds. Informatie deelname innovatieprogramma. En laat u inspireren door de presentatie van de 12 onderzoekers.