Symposium Water Alliance

Symposium

Waar water en melk samenkomen ontstaat innovatie

De komende jaren neemt het aantal dieren, machines en de oppervlakte van het erf op melkveebedrijven toe. Dit zal zorgen voor een toename van diverse waterstromen, zoals drinkwater voor vee en het benodigde water om machines te reinigen. Ook bij mest (raffinage) en inkuilen komt “water” vrij. Is dit te hergebruiken? Tijdens het symposium Waterlink op 15 januari worden deze vraag en andere vragen aan de orde gesteld.

Organisator Water Alliance
Datum

do 15 januari 2015 09:00 tot 17:00

Locatie WTC Expo, Helicon 52, 8914 AT Leeuwarden
Zo bestaat melk bestaat voor meer dan 85 procent uit water, welke mogelijkheden biedt dit ons? Daarnaast valt er gedurende het hele jaar de nodige regen. Kunnen we dit gebruiken?  
Kortom, genoeg vragen, maar ook ideeën en uitdagingen voor een sluitende waterkringloop op een melkveebedrijf.

Tijdens het Symposium ‘Waterlink’ van Water Alliance worden een aantal netwerksessies gehouden. Eén van de thema’s is “Waar melk en water elkaar ontmoeten, ontstaan nieuwe innovaties”. Interesse om hier aan deel te nemen? Klik dan hier voor meer informatie.