Gras en Weidegang

Gras is met een oppervlakte van bijna 1 miljoen hectare het grootste gewas in Nederland. Het is het belangrijkste voedermiddel voor de melkveehouderij, zeker voor de weidende koe die een icoon is in het Nederlandse landschap.

Weidegang is aantrekkelijk vanwege een lage kostprijs, goede diergezondheid  en een grote zichtbaarheid voor de omgeving. Maar moderne beweiding vraagt om vakmanschap. Bij zowel de veehouders, het onderwijs als het bedrijfsleven bestaat er behoeft eaan nieuwe kennis om weidegang rendabel toe te passen. Bij Dairy Campus wordt veel onderzoek gedaan naar gras en weidegang en de kennis die hieruit voortkomt wordt graag met alle partijen gedeeld.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan