3. Trainingsruimten

Op Dairy Campus verzorgen Dairy Training Centre, Van Hall Larenstein en Nordwin College praktijkonderwijs. De aansluiting van praktijkonderzoek met het bedrijfsleven op Dairy Campus is uniek. Het vormt de basis voor de actuele ontwikkeling en overdracht van praktische vaardigheden/kennis, management technieken en toepassingen.